TOHUMLUK VAKFI

 

 

“Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı”, 2020 yılında sanatçı Pınar Ayhan önderliğinde hayata geçirilmiştir. Vakfın temel amacı, köy ve kırsalda toplumsal, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişime yardımcı olmaktır. “Köylü ve kentli birbirinden öğrenmelidir” ülküsüyle çalışmalarına başlayan Vakıf gönüllüleri, öncelikli olarak kırsal kalkınma konusunda geliştirdiği projeleri ile farkındalık yaratarak, kent ve kırsal arasında bir köprü görevi görmeyi amaçlamaktadır.

 

Misyon

 

Tohumluk Vakfı,

ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu; geleceğimizi tehdit eden sorunlara evrensel değerler çerçevesinde çözümler bulmak amacıyla, “köylü ve kentli birbirinden öğrenmelidir” ülküsünden yola çıkarak, eğitim, kültür, sanat, bilim ve spor alanlarında, doğrudan ya da sosyal yardımlaşma yoluyla, köylü-kentli ve geçmiş-bugün arasındaki bağları besleyen projeler üreterek kırsal kalkınmaya ve toplumsal bütünleşmeye katkı sağlar.

 

 

 

Vizyon

 

Tohumluk Vakfı’nın hedefi;

Vakfın simgesi olan ve tohumlarını rüzgâra salıp, çok uzaklara ulaşabilen karahindiba misali, eğitim, kültür, sanat, bilim ve spor alanında ektiği tohumların ülkemizin her noktasına yayılmasını sağlayarak, kırsal ile kent bütünleşmesini gerçekleştiren evrensel bir rol model olmaktır.

 

 

Köy ve kırsalın kalkınmadan ülkenin kalkınamayacağı; ülkenin her köşesinde yaşayan her bir yurttaşın aydınlanmadan ülkenin aydınlanamayacağı; köyün kadim bilgisiyle, kentin bilimsel yaklaşımının birbirine kavuşması gerektiği bilinciyle 2020 yılında kurulan Tohumluk Vakfı, kurulduğu günden bu yana köy ve kırsalda sosyal yardımlaşma, eğitim, kültür ve sanat projeleri yürütmektedir.

 

Ana hedefimiz kırsal ile kent arasında yardımlaşma, eğitim, bilim, üretim, kültür, sanat ve spor yoluyla köprüler kurmaktır. Tohumluk Vakfı olarak gerçekleştirmekte olduğumuz projelerimizle bir yandan şehirde yaşayan insanlarımızla köyde yaşayan insanlarımızı birbirine bağlar ve her iki kesimin de birbirinden öğrenmesini sağlarken, bir yandan da köyler arasında, köylerle kamu, yerel yönetimlerle kamu, kırsalla diğer STK’lar, üniversitelerle köyler arasında da köprüler kuruyoruz.

 

Tohumluk Vakfı Web Sitesi

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR