6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde

Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin

Genel Aydınlatma Metni

Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı İktisadi İşletmesi olarak biz üyelerimiz, müşterilerimiz ve web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerine ve bundan doğan haklarına gerekli özen ve hassasiyeti göstermekteyiz.

Bu özen ve hassasiyet doğrultusunda Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı İktisadi İşletmesi  (“Veri Sorumlusu”) olarak tarafımıza iletmiş olduğunuz tüm kişisel verileri Kanun’a uygun olarak, aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde kullanmakta, bu verileri işleme amacının gerektirdiği ölçüde personelimiz ve ilgili iş ortaklarımız ve personelinin erişimine açmaktayız.

Amacımız; Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından hukuka uygun bir şekilde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında işlenen kişisel verilerin neler olduğu, söz konusu verilerin hangi amaçlar için toplanıldığı hangi şekillerde kullanıldığı ve bizimle nasıl iletişime geçeceğiniz hakkında sizleri bilgilendirmektir.

İşbu Aydınlatma Metni https://www.tohumluktan.com.tr /isimli web sitesi üyelerine, müşterilerine ve site ziyaretçilerine yönelik hazırlanmıştır.

1.         Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Fatih Sultan Mah. 2381 Sok. Ancyra Evleri Blok. No:3 İçkapı No: 15 Etimesgut Ankara adresinde bulunan Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı İktisadi İşletmesi  “Veri Sorumlusu” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.         Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, KVKK’nın 3’üncü maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi oluşturmaktadır.

Veri Sorumlusu olarak İşletmemizin sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası

İletişim Verisi:

Adres bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, cep telefonu bilgileri

Finansal Veri:

Fatura bilgisi, Banka Hesap / Iban Bilgileri

 Şifrelenmiş Banka Kartı/Kredi Kartı Bilgisi Ödeme Bilgileri, Vergi Numarası

İşlem Güvenliği verileri:

Kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, IP adres bilgileri, şifre ve parola bilgileri , tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, Port bilgisi, Cihaz ID bilgisi ,IP Adresi Bilgileri, internet erişim kayıt log bilgileri

Pazarlama Verileri

Alışveriş Geçmişi

Kampanya Kapsamında Elde Edilen Bilgiler

İşlem Verisi

Teslimat Bilgileri, Sipariş Bilgisi, Ödeme Bilgisi

 Kargo Bilgileri, Fatura

3.         Kişisel Verinin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Veri Sorumlusunun yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;

 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
 • Hizmetlerimizi duyuran e-bültenlerimize ve sitemize üye olmanız, site üzerinden hizmet veya ürün satın almanız halinde sizlere daha iyi hizmet verebilmek için işbu Aydınlatma Metni’nin 2.maddesinde tanımlanan kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bu doğrultuda kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar için işlemekteyiz:

 • Web sitemiz üzerinden yapılacak üyelik başvurularınızın alınması, üyelik aktivasyonu, üyelerimize ait bilgilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması, üyelerimiz ile iletişim kurulması, duyuruların gönderilmesi
 • Siz müşterilerimiz, üyelerimiz ile kuracağımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;

 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
 • İşletmemiz  faaliyetleri kapsamında, iş birimlerinin çalışmaları, ticari ve sosyal politikaların düzenlenmesi, kurumsal işleyişin sağlanması, veri güvenliğinin sağlanması
 • İşletmemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya  yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, kurum  tarafından iş ortağı/müşteri (yetkili veya çalışanlar) yapılan sözleşmelerden  kaynaklanan yükümlülüklerin ifası;
 • Sizlerin kullanıcı adı ve şifresi kullanarak giriş yaptığı işletmemiz web sitesinde yer alan kişisel verileriniz, tercihler, işlemler ile gezinme süreleri ve diğer detayların elde edilen diğer verilerle birlikte üye /ziyaretçi etkileşimlerinin, uygulama performansının ölçümlenmesi,
 • işletmemize ait web sitesi ve sosyal medya hesaplarının güncellenmesi, yönetilmesi
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

amaçlarıyla  kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 

4.         İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere bağlı ortaklık ve iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, e işletmemizin e ticaret alt yapısını sağlayan başta Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş olmak üzere tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişilere, ifa yardımcılarımız ve tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ,sözleşmeye dayalı iş ilişkisinde olduğumuz mesleki uzman ve uzman yardımcılarına, danışman ve müşavirlere, faaliyetin getirdiği yasal zorunluluklar kapsamında diğer kamu ve özel kuruluşlara KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere)ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışında bulunan hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde ayrıca açık rıza alınacaktır. Verilerinizin işlendiği yeni süreçler ve yeni aktarım alıcıları için tarafınıza ek bildirimler yapılarak bilgilerinizin güncellenmesi sağlanacaktır.

5.         Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz internet sitesi içerisindeki çevrimiçi formlar, çevrimiçi platform üyelik sistemi, çağrı merkezi kayıtları, e-posta ve ilgili kişi tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler İşletmemiz e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler şirket içi yazılım ve elektronik programlar vasıtasıyla ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

6.           Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve Güvenliği

Kişisel verilerinizin, KVKK m. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7          Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK m. 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı hatırlatmaktayız. Bu haklar ile ilgili talepleriniz olması halinde İşletmemiz’e başvurabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

8.         Tarafımıza Başvuru Şekli:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin imzalı bir nüshasını …………….. adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak ………….e-mail adresimize iletebilirsiniz.

Talebinizi, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımız saklıdır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan : Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı İktisadi İşletmesi

Mersis No : 0846102599900001

Telefon Numarası           : +90 (538) 253 21 29

Posta Adresi                   : Nergis Sokak No: 7/2  Via Flat Kat: 4 No: C15 Beştepe Mahallesi 06560 Yenimahalle / ANKARA

​E-posta adresi                : [email protected]

Yetkili Kişi                      : Pınar Ayhan

İrtibat Kişisi                    : Fulya Aydoğan

Adı Soyadı ve İmzası:

        Tarih

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR